Είστε εδώ

Τσελεμέγκου-Αντωνιάδου Βίλκη, «[Σημείωμα της μεταφράστριας]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 388