Είστε εδώ

Τσελεμέγκου-Αντωνιάδου Βίλκη, «[Σημείωμα της μεταφράστριας]», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 79-80