Είστε εδώ

Τσελεμέγκου-Αντωνιάδου Βίλκη, «Σημείωμα της μεταφράστριας για το ποίημα Πριν χτυπήσω», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 388-389