Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Πομπηία 1979», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 121