Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Perie d' Agosto», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 121