Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Εκείνος ο ξένος», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 190-204