Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1979, τεύχος 2

Φαλαρίδης Δ.Ν., «Άγνωστος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 171

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Δημοσιεύματα για τα ρεμπέτικα (1947-1968). Πρώτη καταγραφή-κριτική επισκόπηση», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 174-208

«Παροράματα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 208

«Μικρή πινακοθήκη Διαγώνιος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Αλέκος Δαμιανίδης, Τα μάτια του σμηνία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Λάμπρος Μυγδάλης, Ελληνική βιβλιογραφία Ράινερ Μαρία Ρίλκε», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. (οπισθόφυλλο)