Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Δημοσιεύματα για τα ρεμπέτικα (1947-1968). Πρώτη καταγραφή-κριτική επισκόπηση», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 174-208