Είστε εδώ

«Λάμπρος Μυγδάλης, Ελληνική βιβλιογραφία Ράινερ Μαρία Ρίλκε», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. (οπισθόφυλλο)