Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Επιγραφές της Θεσσαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 89-92