Είστε εδώ

Ντελόπουλος Κυριάκος, «Αφιερώσεις», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 92-96