Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Συμπληρωματικά στοιχεία για τον Έζρα Πάουντ», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 89