Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1974, τεύχος 7

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. (εσώφυλλο)

Friar Kimon, «Ποίηση και μετάφραση», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 3-36

Pound Ezra, «Erat hora», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 37

Pound Ezra, «N.Y.», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 37

Pound Ezra, «Εικόνα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 37

Pound Ezra, «Το καλόν», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 38

Pound Ezra, «Coda», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 38

Pound Ezra, «Ione, dead the long year», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 38

Pound Ezra, «Επιτάφια», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 38

Pound Ezra, «Αρχαία σοφία, μάλλον κοσμική», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 38-39

Pound Ezra, «Αποχωρισμός στον ποταμό Κιανγκ», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 39

Pound Ezra, «Αποχαιρετισμός του φίλου», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 39

Pound Ezra, «Canto I», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 39-42

Pound Ezra, «E.P. Ode pour l' election de son sepulcre, III», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 42-43

Pound Ezra, «Χαιρετισμός», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 43

Pound Ezra, «Albatre», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 44

Pound Ezra, «Εντολή», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 44-45

Pound Ezra, «Μια συμφωνία», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 45

Pound Ezra, «Το στήριγμα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 45-46

Pound Ezra, «Περαιτέρω οδηγίες», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 46

Pound Ezra, «Ité», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 47

Pound Ezra, «Η σπουδή περί την αισθητική», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 47

Pound Ezra, «Τα ταμπεραμέντα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 47-48

Pound Ezra, «Meditatio», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 48

Pound Ezra, «Εις πλούσιον», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 48

Pound Ezra, «Το μάτι που βλέπει», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 48

Pound Ezra, «Λιου Τσ’ε», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 49

Pound Ezra, «Το κορίτσι του μαγαζιού», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 49

Pound Ezra, «Ήμερη γάτα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 49

Pound Ezra, «Simulacra», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 49

Pound Ezra, «Το τεϊοποτείο», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 50

Pound Ezra, «Ο γύφτος», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 50

Pound Ezra, «Τραγούδι των τοξοτών της Σου», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 50-51

Pound Ezra, «Θρήνος του Ακρίτα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 51-52

Pound Ezra, «Η γυναίκα του έμπορα του ποταμού: Γράμμα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 52-53

Pound Ezra, «Γράμμα εξορίστου», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 53-55

Καραβίτης Βασίλης, «Βλαντιμίρ Χόλαν», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 56

Holan Vladimir, «Τέταρτος μήνας», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 56

Holan Vladimir, «Βαθιά στη νύχτα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 56-57

Holan Vladimir, «Όμως», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 57

Holan Vladimir, «Πάντοτε», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 57

Holan Vladimir, «Οκτώβριος», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 57

Holan Vladimir, «Σχοινί…», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 57-58

Holan Vladimir, «Ναι ή όχι», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 58

Holan Vladimir, «Η ώρα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 58

Holan Vladimir, «Ανάμεσα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 58-59

Holan Vladimir, «Όνειρο», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 59

Holan Vladimir, «Εποχή», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 59

Holan Vladimir, «Θάνατος», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 59

Holan Vladimir, «Θάνατος», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 59-60