Είστε εδώ

Διαγώνιος, «Λαϊκά δίστιχα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 135