Είστε εδώ

Διαγώνιος, «Γεχουντά Αμιχάι», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 187