Είστε εδώ

Διαγώνιος, «Η Λέσχη του δίσκου», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 78-80