Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Θέλει και το κορμί το μερτικό του», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 129