Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 95