Είστε εδώ

Κόρσος Δημήτριος Ι., «Το βιβλίο. Δοκίμιο. Αντρέας Καραντώνης: Εισαγωγή στη νεώτερη ποίηση», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 91-94