Είστε εδώ

«[Σημείωμα]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 96