Γλωσσολογικοί όροι

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όρος/θέμα Παραπομπές Πεδίο Αγγλικά
"απλοϊκός" ομιλητής γενική γλωσσολογία naïve speaker
"ασυναίρετοι" τύποι της νέας ελληνικής μορφολογία uncontracted forms of Modern Greek
homo sapiens και γλώσσα γενική γλωσσολογία homo sapiens and language
lingua franca κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή lingua franca
on-line - off-line ψυχογλωσσολογία on-line - off-line
substandard γλώσσα κοινωνιογλωσσολογία substandard language
α΄ όρος σύγκρισης σύνταξη first part of comparison
αγγελία γένη/είδη λόγου small ad
αγώνες λόγου γένη/είδη λόγου speech contests
αδύνατος τύπος κτητικής αντωνυμίας μορφολογία, σύνταξη weak form of a personal pronoun
αδύνατος τύπος προσωπικής αντωνυμίας / κλιτικό μορφολογία, σύνταξη weak form of a possessive pronoun
άηχο σύμφωνο-φθόγγος φωνητική voiceless / unvoiced consonant
αηχοποίηση φωνητική devoicing
αθέματη κλίση μορφολογία, ιστορική γλωσσολογία athematic declencion
αθέματος μορφολογία, ιστορική γλωσσολογία, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία athematic
αιτιακός / αιτιακότητα σύνταξη accusative /accusativity
αιτιατική: ορολογία λεξικολογία accusative
άκλιτα ουσιαστικά μορφολογία indeclinable nouns
ακουστική φωνητική φωνητική acoustic phonetics
ακροατής-ομιλητής γενική γλωσσολογία hearer-speaker
ακροατική φωνητική φωνητική auditory phonetics
ακροδοντικό σύμφωνο φωνητική apico-dental consonant
αλβανόφωνοι στην Ελλάδα γλωσσική επαφή Albanian-speaking people in Greece
Αλέξαντρος: επέκταση της ελληνικής γλώσσας ιστορία της γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογία
αλλόμορφο μορφολογία allomorph