Είστε εδώ

Βιβλιοεκδοτική (εκδόσεις)

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Βιβλία για τη Β΄ Λυκείου Φιλόλογος 95 130 1999
Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Βιβλία για τη Β΄ Λυκείου Φιλόλογος 97 372 1999
Γιώργος Π. Αργυριάδης, Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία και στοιχεία αγωγής του προφορικού λόγου, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Γιώργος Π. Αργυριάδης, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσσαλονίκης, 2000.... Φιλόλογος 101 488 2000
Γιώργος Π. Αργυριάδης, Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία και στοιχεία αγωγής του προφορικού λόγου, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Σπανίδης Π. Αλέξανδρος, Αρωγή στη νεοελληνική γλώσσα για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Φιλόλογος 95 131 1999
Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Φιλόλογος 102 (οπισθόφυλλο) 2000
Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Φιλόλογος 103 (οπισθόφυλλο) 2001
Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Φιλόλογος 104 (οπισθόφυλλο) 2001
Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Φιλόλογος 105 (οπισθόφυλλο) 2001
Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Φιλόλογος 106 (οπισθόφυλλο) 2001