Είστε εδώ

«Γιώργος Π. Αργυριάδης, Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία και στοιχεία αγωγής του προφορικού λόγου, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Γιώργος Π. Αργυριάδης, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσσαλονίκης, 2000. Βιβλιοεκδοτική Α.Ε.», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 488