Είστε εδώ

«Γιώργος Π. Αργυριάδης, Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία και στοιχεία αγωγής του προφορικού λόγου, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Σπανίδης Π. Αλέξανδρος, Αρωγή στη νεοελληνική γλώσσα για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε.», Φιλόλογος, τχ. 95 (Άνοιξη 1999), σ. 131