Είστε εδώ

γλώσσα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Η γλωσσική διδασκαλία/επικοινωνία στο Λύκειο. Η γλώσσα και οι γλωσσικές ποικιλίες Φιλόλογος 53 167-185 1988
Η γλωσσική ένταξη νηπίων αλλοδαπής προέλευσης. Η συμβολή της φωνολογίας Φιλόλογος 104 213-224 2001
Η γλωσσική συμπεριφορά σαν έκφραση προσωπικής και πολιτιστικής ταυτότητας Φιλόλογος 54 279-291 1988
Η διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στο δεύτερο, τρίτο και προπανεπιστημιακό κύκλο της πορτογαλικής εκπαίδευσης Φιλόλογος 74 255-265 1993
Η δράση του Συλλόγου. Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο: Τα πορίσματα του Η΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη γλώσσα και τη διδασκαλία της παγγλωσσίας Φιλόλογος 112 311-318 2003
Η έννοια της λειτουργίας στη γλώσσα Φιλόλογος 21 159-175 1980
Η λειτουργική διαμόρφωση του λόγου και η διδασκαλία της Φιλόλογος 47 16-23 1987
Η παιδεία ως διάλογος Φιλόλογος 126 527-537 2006
Η ποιητική λειτουργία της γλώσσας και το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο Φιλόλογος 84 128-148 1996
Η πρωταρχία της μητρικής γλώσσας και η (γλωσσική) αγωγή (Οκτώ καταθέσεις και δέκα προτάσεις) Φιλόλογος 48 117-129 1987