Είστε εδώ

Μαγκαφά Βαρβάρα, «Η ποιητική λειτουργία της γλώσσας και το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 128-148