Είστε εδώ

λογοτεχνική μετάφραση

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ο ιατρός Ραμώ, μετάφρασις εκ του γαλλικού Le docteur Rameau του Georges Ohnet, Επιμέλεια Φ.Α. Δημητρακόπουλου, Εκδοτικός Οργανισμός Π. Κυριακίδη Α.Ε., Αθήνα 2007, σσ. 261 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 9 135-140 2010
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Η μεταφραστική δεξιοτεχνία του Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 193-197 2016
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φώτης Δημητρακόπουλος – Ελένη Ι. Δαμβουνέλη, Το Roman-feuilleton (Μυθιστόρημα-επιφυλλίδα), ο Παπαδιαμάντης και η Εφημερίς (1883-1891), ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 206 1993
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Από την εποχή του Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 121 2000
Ενιαυτός. Πλοηγός. Οι παπαδιαμαντικές μεταφράσεις αυτού του τεύχους Παπαδιαμαντικά Τετράδια 9 118-119 2010
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Η λευκή πουκαμίσα Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 183-184 1993
Λύση απορημάτων. Παρατηρήσεις σε μια παπαδιαμαντική μετάφραση Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 64-69 1998
Μελετήματα και δοκίμια. Lingua nova greca inventa Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 77-89 1993
Μελετήματα και δοκίμια. Έκλαμπρον λόγου κτήμα σε εκθαμβωτικόν έλληνος λόγου απόκτημα Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 90-96 1993
Μελετήματα και δοκίμια. Η γκαβόχηνα και οι σκυλοβρονταίς του μεταφραστή Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 93-98 2016