Είστε εδώ

Νάκας Θανάσης, «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Η μεταφραστική δεξιοτεχνία του Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 10 (Άνοιξη 2016), σ. 193-197