Είστε εδώ

Μελέτη-Δοκίμιο-Άρθρο

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εαρινό μνημόσυνο Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 170-173 1993
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εντύπωσις πελωρίου σπόγγου. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης ως πρακτικογράφος της Βουλής Παπαδιαμαντικά Τετράδια 3 167-176 1995
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ο παπαδιαμαντικός Δοστογέφσκης του Χρίστου Α. Δάρρα. Αχρονολόγητες ημερολογιακές σημειώσεις Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 166-168 1993
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Σημειώσεις στο τέλος της Φόνισσας Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 186-188 1993
Κϛ΄ Οκτωβρίου. Του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου Παπαδιαμαντικά Τετράδια 8 8-9 2008
Λύση απορημάτων. Παρατηρήσεις σε μια παπαδιαμαντική μετάφραση Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 64-69 1998
Μελετήματα και δοκίμια. Lingua nova greca inventa Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 77-89 1993
Μελετήματα και δοκίμια. Άγιοι Μερκούριοι και παράφρονες Ιουλιανοί – ή η μόνιμη επικαιρότητα του Σκιαθίτη Μεγαλέξανδρου Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 83-92 2016
Μελετήματα και δοκίμια. Άγιος Μερκούριος, Ιουλιανός ο Παραβάτης και Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: εικονολογικές παρεκβάσεις σε μια ιδεολογική διαμάχη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 61-76 1993
Μελετήματα και δοκίμια. Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία. Η τέως άφαντη μετάφραση του Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 25-29 1998