Είστε εδώ

Ποίηση

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Poème d'amour Το Τραμ 11-12 189 1990
Portes Το Τραμ 11-12 25, 27 1990
Portrait Το Τραμ 11-12 33 1990
Qu' ils sont nombreux Το Τραμ 11-12 103 1990
Rationnement Το Τραμ 11-12 99 1990
Resurrection des morts Το Τραμ 11-12 76 1990
Réunion de famille Το Τραμ 11-12 119, 121 1990
Sa poitrine Το Τραμ 11-12 123, 125 1990
Seul pour la nuit Το Τραμ 11-12 93 1990
Soleil assassiné Το Τραμ 11-12 165, 167 1990