Είστε εδώ

Τριβιζάς Σωτήρης, «Poème d'amour», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 189