Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Soleil assassiné», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 165, 167