Είστε εδώ

Ανδρέου Ανδρέας Π.,Καραμπατάκη Ντίνα, «Εταιρικά. Αρχειακά παραγραφίδια», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 77-78