Είστε εδώ

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «[Ανοιχτή επιστολή του Δ.Σ. του Φιλολόγου στους αποφοίτους και φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.]», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. (οπισθόφυλλο)