Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Για τον Εγγονόπουλο και τον υπερρεαλισμό», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 173-180, 182-195