Είστε εδώ

Τσίκουτα Λίνα,Εγγονόπουλος Νίκος, «Ο Εγγονόπουλος μιλάει για τη ζωγραφική», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 169-172