Είστε εδώ

Βούρτσης Ιάκωβος Μ., «Σύντομος βιογραφία του ζωγράφου και ποιητή Νίκου Εγγονόπουλου (1907-1985)», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 3-4, 6, 8-9, 11-12, 14-19