Είστε εδώ

«Ο πατέρας του [Εγγονόπουλου]», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 4