Είστε εδώ

Εγγονόπουλος Νίκος, «[Αυτοπροσωπογραφία του Εγγονόπουλου, 1933]», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 2