Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Κείμενα. Ποιήματα. Φόρτσα Ιτάλια!», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 618-619