Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Κείμενα. Ποιήματα. Βραζιλία-Ιταλία 2-3», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 616-618