Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Όνειρο της πέτρας (1977)», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 428