Είστε εδώ

Bordes Xavier, «Το σύννεφο και ο κεραυνός ή Ποίηση και Πολιτική με αφορμή τη Μαρία Νεφέλη», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 387-391, 393-399