Είστε εδώ

«Στοκχόλμη 1979. Από την τελετή της απονομής του Νομπέλ», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 386