Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλβανία. [Ο Οδυσσέας Ελύτης] Στο μέτωπο (1941) », Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 344