Είστε εδώ

Picasso Pablo, «[Αφιέρωση του Picasso στον Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 338