Είστε εδώ

Manganelli Giorgio, «Κείμενα. Εκατονταρχία: Εκατό μικρά μυθιστορήματα-ποταμοί», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 212-216