Είστε εδώ

«Tar. Περιοδικό κιθάρας», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 208