Είστε εδώ

Ferlinghetti Lawrence, «Κείμενα. Πέντε απ' την Αμερική: Ο επαναστάτης», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 159