Είστε εδώ

«Εκδόσεις Κέδρος. Διαβάστε στις διακοπές», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 152